TAKSKOTTNING

Det är av största vikt att den som utför snöskottning av tak har den kompetens, och de resurser som arbetet kräver. Vi på Storstockholms Plåt AB har det som krävs! Exempelvis gäller särskilda arbetsmiljöregler för detta arbete. Flertalet av medlemsföretagen i PLR/Entreprenörföretagen har stor erfarenhet av takarbete och kan därför erbjuda säkra snöskottningstjänster.

Varje år skadas personer och egendom till följd av nedfallande is och snö. När detta händer, kan fastighetsägaren (eller annan som inträtt i dennes ställe, t ex på grund av ett avtal) bli ansvarig för brott, exempelvis vållande till annans död.

Alla fastighetsägare bör inför varje vinter se över sina takskyddsanordningar för att snöskottningen skall kunna ske riskfritt och kostnadseffektivt. Anordningarna bör vara ändamålsenliga och inte enbart följa gällande bygglagstiftning.
Skotta säkert genomförs av Entreprenörföretagen i samarbete med Fastighetsägarna och försäkringsbranschen.