TAKMÅLNING

Först tvättas taken med högtryckstvätt.
Därefter primas taken med spruta. Beronde på takens kondition kan rostgrund behövas stryckas på angripna rostfläckar. därefter sprutas taken 1 eller 2 ggr beronde på beställning.
Färgen som används är Pentur,finns en som heter solo och ecotäck

 

  • SOLO

Alkaliresistent lösningsmedelburen täckfärgför målning av tak och väggar av plåt utomhus.
Pentur solo kan användas som täckfärg på de flesta typer av fabrikslackade plåtar samt
tidigare platsmålade ytor. Den är även lämplig att måla på rostfritt, aluzink, koppa r och zink m.m.
Dock kan särskild förbehandling krävas.

  • ECOTÄCK.

Alkaliresistent vattenspädbar täckfärg målning av tak och väggar av plåt utomhus.
Ecotäck kan användas som täckfärg på de flesta typer av fabrikslackade plåtar samt tidigare platsmålade ytor.
Den är även lämplig att måla på rostfritt,aluzink,koppar och zink m.m. Finns i 11 st kulörer.

Vid målning av tidigare målningsytor skall vidhäftningsprov utföras för att bedömma att tillräcklig vidhäftning finns på den gamla beläggningen. Gäller både Pentur Solo och Pentur Ecotäck.