BYGGNADSPLÅTSLAGERI

Vi tillverkar färdiga komponenter som sedan snabbt och effektivt monteras på tex byggplatsen. Med standardiserade komponenter och hög måttnoggrannhet får man en rationell industriell produktion, vilket ger stora tidsvinster och bättre arbetsmiljö. Inga andra materialkombinationer i byggnader medför samma höga återvinningsbarhet, är lika lågemitterande, kan förhindra fuktskador, eller är lika materialeffektiva, samtidigt som alla tekniska och funktionella krav kan tillgodoses. Stålkonstruktioner ingår i de flesta byggprojekt.
Stål är ett miljömässigt bra val och i sig kostnadseffektivt med liten materialåtgång och minimala utrymmeskrav.

Vi använder olika material i arbetet, beroende på vilken funktion ni som kund behöver och vilket estetiskt intryck ni vill att ytan ska utgöra. Det vanligaste materialet är lackerad förzinkad stålplåt vilken finns i många olika färger och fungerar i de flesta sammanhang. Plåt kan också beläggas med en blandning av zink, aluminium och kisel, kallas då för Aluzink. Den blir då motståndskraftig mot rost och kan användas utan målningsbehandling.

  • Rostfri stålplåt kan man svetsa, och den går att få med olika ytstrukturer vilket ger stora möjligheter att skapa en exklusiv och spännande arkitektur.
  • Koppar är ett klassiskt och exklusivt material som ofta används för komplicerade utsmyckningar. Koppar har goda korrosionsegenskaper och ett vackert utseende som bara blir vackrare med tiden.
  • Aluminium har från början en silvergrå yta som mattas med tiden. Materialet har bra korrosionsmotstånd, men av estetiska skäl lackeras den ofta. Aluminiumplåt för byggnadsändamål är mjukt och lättarbetad och fungerar i de flesta sammanhang.
  • Zinkplåt har bra korrosionsmotstånd och är mycket formbart. Det lämpar sig väl för komplicerade täckningar och utsmyckningar. Zink är också lätt att löda. Utomhusexponerad zink får med tiden en vacker gråblå patina.