TAKSÄKERHET

Säkerheten på våra tak är viktigt, från den enskilda villaägare till yrkesmän som har sin arbetsplats på taken. Alla tak som på något sätt beträds ska ha taksäkerhetsutrustning. Det är också viktigt att veta vem som ansvarar för vad. Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns taksäkerhet och att det underhålls. Under byggtiden är byggherren ansvarig för att reglerna följs.

Den som monterar ska se till att taksäkerhetsutrustningarna monteras riktigt. Arbetsgivaren är ansvarig för att den anställde har personlig skyddsutrustning och att den används. Den som arbetar använder den skyddsutrustning han är tilldelad, tänk på att en falldämpare är det bästa och skonsammaste personliga skyddet.